home  blog  recenze  email
  poesie
    próza
   články
překlady
Jezernice Bogdana Trojaka
Současná česká poezie se s nedostatkem autorů nastupující generace rozhodně nepotýká. V záplavě nových jmen je ale jenom některým přáno vyniknout. K těm, kteří již zaujali širší veřejnost a dokonce vstoupili i do učebnic literatury, bezesporu patří Bogdan Trojak, držitel prestižní Ortenovy ceny (1998) za sbírku Pan Twardowski. Brněnská nakladatelství Větrné mlýny a Host nyní vydala jeho třetí knihu básní Jezernice s podtitulem Básně a pohádky.

Tvrdí se, že třetí kniha bývá prubířským kamenem autorova talentu. U Trojaka není pochyb, že touto zkouškou prošel bez obtíží. Znovu se v jeho básních objevují motivy známé z předchozích knih. Nejedná se však o žádné rozmělňování. Nejsilnější jsou Trojakovy básně, které vycházejí z jeho osobních prožitků. Patří mezi ně i trojice stejnojmenných básní Modré hory ze závěru sbírky, které jsou spjaty vzpomínkami na autorova dědečka. Trojakova jinošská představa smrti ve spojitosti s předměty ostrých hran pak patří k nejsilnějším zážitkům z knihy a řadí se k těm obrazům, které nadlouho utkvějí v paměti. V prostých textech, které zpravidla nepřesáhnou stranu a půl, se pohybujeme převážně ve ztichlém světě oproštěném od hluku velkých měst, někde v podhůří Beskyd.

Bogdan Trojak však není pouze básníkem těchto poloh, ale také autorem vstřícným novým technologiím, a tak určitě navštivte jeho internetovou stránku, kde by měl být zveřejněn kompletní text výše zmiňované sbírky. Na této adrese naleznete nejenom předchozí dvě oficiálně vydané sbírky, ale i básníkovy juvenilie, články a překlady.

Pavel Kotrla

Lumír